Chuyên mục Y tế và Cuộc sống Số 12: TTYT thành phố Móng Cái tiến tới làm chủ các kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhân nặng