Chuyên mục Y tế và cuộc sống Số 13: Đẩy nhanh tiêm Vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em