Chuyên mục Y tế và cuộc sống Số 15: Thalassemia – Nỗi ám ảnh “Chết mòn”