Chuyên mục y tế và cuộc sống Số 7: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan tại bệnh viện Bãi Cháy