Chuyên mục y tế và cuộc sống Số 8: TTYT Vân Đồn tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở phục vụ nhân dân yên tâm khám, chữa bệnh ngay tại tuyến đầu