Điểm Tin Y Tế 11/11/2022 – Hơn 10.000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận trên cả nước.