Khuyến khích người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp