Hiệu quả bước đầu trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR động tại bệnh viện Bãi Cháy