Hiệu quả trong điều trị bằng y học cổ truyền tại bệnh viện Bãi Cháy