HƯỚNG DẪN THỰC LẤY DỊCH TỴ HẦU LÀM TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN TÌM SARS COV – 2 TẠI NHÀ.