HUYỆN BÌNH LIÊU ĐẢM BẢO TIÊM VẮC XIN COVID-19 AN TOÀN, HIỆU QUẢ