MÓNG CÁI TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID – 19 TRÊN DIỆN RỘNG