NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THỰC HIỆN TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN TÌM SARS – COV – 2 TAỊ NHÀ