Quảng Ninh nỗ lực hướng tới mục tiêu Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030