Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết