Thị xã Đông Triều chủ động phòng chống sốt xuất huyết