Trạm y tế xã Thắng Lợi (Vân Đồn) tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch bệnh