TRIỂN KHAI PHÒNG KHÁM TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU MẮC COVID-19