Trung tâm Y tế Bình Liêu đảm bảo phòng chống dịch và khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng