Trung tâm Y tế Móng Cái đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên ngành Nội khoa