Trung tâm Y tế Vân Đồn đảm bảo công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh mùa du lịch 2023