Chuyên mục Y tế và cuộc sống Số 3: Phòng tiêm Sapo Quảng Ninh nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho người dân trên địa bàn